Agam Sp. z o.o.

  • Ul. Warszawska 36, 16-070 Łyski
  • wyznacz trasę
  • NIP: 9660084781
  • REGON: 050413298
  • Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000139374

Rachunki bankowe:

SANTANDER BANK POLSKA S.A. 85 1500 1083 1210 8000 3360 0000

PKO BP S.A. 23 1020 1332 0000 1702 0710 4591

Danuta Gajewicz-Żuk

Specjalizacja: materiały uszczelniające, lutownicze, chemia instalacyjna

  • Język: polski, rosyjski

Paweł Mieleszkiewicz

Specjalizacja: materiały uszczelniające, lutownicze, chemia instalacyjna

  • Język: polski, angielski

Aureliusz Adamczewski

Specjalizacja: materiały lutownicze, luty do przemysłu

  • Język: polski, angielski