AGAM MONTÁŽNÍ PĚNA

Popis

Jednosložková polyuretanová montážní pěna určena k aplikaci pistolí. Díky možnosti přesného dávkování poskytuje efektivní využití a vysokou výtěžnost. Má výbornou přilnavost na většinu stavebních materiálů, výtečné tepelně a zvukově izolační vlastnosti. Vhodná k profesionálnímu využití. Obsahuje hnací plyn nepoškozující ozónovou vrstvu země. Vhodná pro montáž a utěsňování rámů oken a dveří, vyplňování a utěsňování spár a prostupů ve stěnách, vyplňování spár mezi tepelně izolačními deskami nebo střešními prvky.
PRACOVNÍ POSTUP: Povrch musí být čistý, bez prachu a mastnoty. Nádobu před použitím důkladně protřepejte (min. 20 vteřin). Rozprašovačem navlhčete podklad před aplikací a následně i povrch nanesené pěny. Pracujte v rozmezí teplot -10°C až +30°C, v chladném období zajistěte před aplikací temperování obsahu láhve v pokojové teplotě. V poloze ventilem vzhůru láhev našroubujte na aplikační pistoli, aby nedošlo k úniku pěny. Po otočení plechovkou vzhůru uvolněte regulační ventil pistole a stiskem spouště aplikujte pěnu. Spáry vyplňujte přibližně z ½ objemu, pěna v průběhu vytvrzování expanduje. Přebytečnou pěnu po vytvrzení odřízněte. Spáru 3 cm lze ořezávat po 1-3 hod. Nevytvrzenou pěnu a pistoli čistěte čističem PU pěny a pistole nebo acetonem, vytvrzenou pěnu pouze mechanicky. Povrch pěny chraňte před vlivem UV záření. Pěnu s namontovanou pistolí skladujte omezenou dobu bez nebezpečí vytvrzení nejlépe v horizontální poloze nebo dnem vzhůru. Při skladování a čištění aplikační pistole postupujte v souladu doporučením jejího výrobce.
SKLADOVÁNÍ: V neotevřeném obalu při teplotách +5°C až +25°C do data uvedeného na obalu. Skladujte ve svislé poloze ventilem vzhůru!

Název produktu Katalogové číslo EAN Sběrný obal
MONTÁŽNÍ PĚNA AGAM 700ML 1050031 5907813557538 12 ks.
MONTÁŽNÍ PĚNA AGAM 750ML 1050030 5907813557514 12 ks.